Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 08 : 26
Năm 2021 : 4.371
 25/10/18  Hoạt động  452
Mục tiêu của giáo dục tiểu học đã nêu rõ: "Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở".
Video Clip