Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 08 : 25
Năm 2021 : 4.370
Quyết định số 129/QĐ-PGDĐT ngày 23/10/2020 của phòng GD&ĐT Lạc Dương V/v Kiện toàn tổ mạng lưới chuyên môn cấp THCS năm học 2020 - 2021
Quyết định kiện toàn tổ mạng lưới chuyên môn năm học 2020 - 2021
26/10/2020
1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017; 2050/UBND-TKCT ngày 11/4/2017
Công văn 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017; Công văn số 2050/UBND-TKCT ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Lậm Đồng V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc..
20/10/2020
Video Clip