Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 08 : 25
Năm 2021 : 4.370
1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017; 2050/UBND-TKCT ngày 11/4/2017
Công văn 1139/SNV-CCVC ngày 10/11/2017; Công văn số 2050/UBND-TKCT ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Lậm Đồng V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc..
20/10/2020
Video Clip